Tandem catalysis in multicomponent solvent-free biofluids

Dylan Luke Atkins (Corresponding author), José Augusto Berrocal, Alexander Francesco Mason, Ilja Karina Voets

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  35 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Tandem catalysis in multicomponent solvent-free biofluids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen