Taking snapshots of atomic motion using electrons

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

1 Citaat (Scopus)
125 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Taking snapshots of atomic motion using electrons'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie