Tails in scheduling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

This paper gives an overview of recent research on the impact of scheduling on the tail behavior of the response time of a job. We cover preemptive and non-preemptive scheduling disciplines, consider light-tailed and heavy-tailed distributions, and discuss optimality properties. The focus is on results, intuition and insight rather than methods and techniques.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)13-20
TijdschriftPerformance Evaluation Review
Volume34
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tails in scheduling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit