Tailoring the properties of 2D transition metal dichalcogenides by ALD

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

22 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tailoring the properties of 2D transition metal dichalcogenides by ALD'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen