Tailoring the properties of 2D transition metal dichalcogenides by ALD

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

17 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tailoring the properties of 2D transition metal dichalcogenides by ALD'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen