Tailor-made directional emission in nanoimprinted plasmonic-based light-emitting devices

G. Lozano, G. Grzela, M.A. Verschuuren, Mohammad Ramezani, J. Gomez Rivas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

59 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tailor-made directional emission in nanoimprinted plasmonic-based light-emitting devices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen