Tailor-Made Copolymers Via reversible Addition Fragmentation Chain Transfer the Fast Way

R. Hoogenboom, M.W.M. Fijten, R.M. Paulus, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tailor-Made Copolymers Via reversible Addition Fragmentation Chain Transfer the Fast Way'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science