Tail probabilities for positive random variables with entire characteristic functions of very regular growth

P.L. Davies

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Tail probabilities for positive random variables with entire characteristic functions of very regular growth'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde

    Engineering en materiaalwetenschappen