Tail probabilities for positive random variables with entire characteristic functions of very regular growth

P.L. Davies

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)T334-T336
  TijdschriftZeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik
  Volume56
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1976

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Tail probabilities for positive random variables with entire characteristic functions of very regular growth'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit