Tail probabilities for a risk process with subexponential jumps in a regenerative and diffusion environment

Z.B. Palmowski

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's21
StatusGepubliceerd - 2000

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2000034
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit