Tail asymptotics for processor-sharing queues

F. Guillemin, Ph. Robert, A.P. Zwart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Tail asymptotics for processor-sharing queues'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde