Tail asymptotics for exponential functionals of Lévy processes

K. Maulik, A.P. Zwart

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

78 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's24
StatusGepubliceerd - 2004

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2004036
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit