Tactical analysis of Ewals Cargo Care's transportation network

Alexander Radin, Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Stan Ackermans Instituut. Mathematics for Industry (MI)

  Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  Begeleider(s)/adviseur
  • Adan, Ivo J.B.F., Begeleider
  • Hurkens, Cor A.J., Begeleider
  • Fox, E., Externe begeleider, Externe Persoon
  • Huijbregts, J., Externe begeleider, Externe Persoon
  Datum van toekenning1 jan 2008
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-444-0807-2
  StatusGepubliceerd - 2008

  Bibliografische nota

  Eindverslag

  Citeer dit