Tackling the complexity of residential gateways in an unbundling value chain

F.T.H. Hartog, den, N.H.G. Baken, D.V. Keyson, J.J.B. Kwaaitaal, W.A.M. Snijders

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tackling the complexity of residential gateways in an unbundling value chain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.