Tackling Societal Challenges with Open Innovation

Anita McGahan, Marcel L.A.M. Bogers, Henry Chesbrough, Marcus Holgersson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

89 Citaten (Scopus)
765 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tackling Societal Challenges with Open Innovation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Computer Science

Engineering