Tabulated chemical kinetics for efficient and detailed simulations of diesel engine combustion

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1485 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Tabulated chemical kinetics for efficient and detailed simulations of diesel engine combustion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen