Table of Fourier coefficients of associated Legendre functions

D.J. Hofsommer, M.L. Potters

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)460-480
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume63
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 1960

  Citeer dit