Tabel 6 van NEN 6790 ter discussie gesteld. Ontwerpen en dimensioneren van steenconstructies (12)

D.R.W. Martens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Formules en tabellen in normen of andere regelgeving worden verondersteld correct te zijn. Maar is dit altijd zo? Veelal is de achtergrond van de formules en tabellen nergens gepubliceerd en bijgevolg moeilijk of niet meer te achterhalen. In dit artikel zullen de uitgangspunten en de waarden van tabel 6 van de Nederlandse norm voor de berekening van steenconstructies NEN 6790 (TGB Steen) worden onderzocht en geëvalueerd.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)97-100
Aantal pagina's4
TijdschriftCement
Volume55
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit