TABASCO : using concept-based taxonomies in domain engineering

L.G.W.A. Cleophas, B.W. Watson, D.G. Kourie, A. Boake, S. Obiedkov

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'TABASCO : using concept-based taxonomies in domain engineering'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science