Taal, tuig en tech

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

116 Downloads (Pure)

Samenvatting

Taal is een communicatiemiddel met gebruiksaanwijzing. Ook wiskunde kan als taal opgevat worden en heeft daarmee een aantal kenmerken met gewone taal gemeen. Wiskunde is bij uitstek geschikt om onze fysische omgeving te beschrijven. In dit college wordt ingegaan op een aantal aspecten hiervan evenals de rol die wiskundigen kunnen spelen bij de valorisatie van hun vakgebied.
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
ISBN van geprinte versie978-90-386-2680-2
StatusGepubliceerd - 2011

Bibliografische nota

Afscheidscollege, uitgesproken op 6 september 2011 aan de Technische Universiteit Eindhoven

Citeer dit

Mattheij, R. M. M. (2011). Taal, tuig en tech. Technische Universiteit Eindhoven.