Taal- en rekentoetsen maken uw school niet beter

K.P.E. Gravemeijer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  Samenvatting

  In reactie op de laatste PISA-resultaten wil minister Van Bijsterveldt de basisvakken verbeteren. Bijvoorbeeld door taal- en rekentoetsen in te voeren. Ervaringen in de Verenigde Staten laten zien dat zo’n aanpak niet werkt. Bovendien maakt de focus op basisvaardigheden het gat tussen wat school biedt en wat de maatschappij vraagt alleen maar groter, vindt Koeno Gravemeijer.
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)34-36
  Aantal pagina's3
  TijdschriftDidaktief
  Volume2011
  Nummer van het tijdschrift1-2
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit