Systematische ontwikkeling van een technische verbetering aan een object

W. Hankmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

52 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)44-49
TijdschriftConstructeur
Volume27
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1988
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit