Systematic review on the interaction between office light conditions and occupational health : elucidating gaps and methodological issues

J. van Duijnhoven (Corresponding author), M.P.J. Aarts, M.B.C. Aries, A.L.P. Rosemann, H.S.M. Kort

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
115 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Systematic review on the interaction between office light conditions and occupational health : elucidating gaps and methodological issues'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.