Systematic modeling and model handling for manpower planning systems

W.Z. Venema, J. Wessels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Systematic modeling and model handling for manpower planning systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Kunst en humaniteit

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen