Systematic large-signal verification procedure for mm-wave SiGe bipolar transistors

J.A.J. Essing, D.M.W. Leenaerts, R. Mahmoudi

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Systematic large-signal verification procedure for mm-wave SiGe bipolar transistors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen