Systematic comparison of force fields for microscopic simulations of NaCl in aqueous solutions : diffusion, free energy of hydration, and structural properties

M. Patra, M.E.J. Karttunen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    200 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Systematic comparison of force fields for microscopic simulations of NaCl in aqueous solutions : diffusion, free energy of hydration, and structural properties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine and Dentistry