System level receiver design for minimum sensitivity to process variations

P. Sakian Dezfuli, R. Mahmoudi, A.H.M. Roermund, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'System level receiver design for minimum sensitivity to process variations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering