System-level interconnect architecture exploration for custom memory organizations

T. Meeuwen, van, A. Vandecappelle, A. Zelst, van, F. Catthoor, D.T.M.L. Verkest

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    12 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'System-level interconnect architecture exploration for custom memory organizations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen