System integration of large-scale wind power in the Netherlands

B.C. Ummels, M. Gibescu, E. Pelgrum, W.L. Kling

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'System integration of large-scale wind power in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Engineering