System identification in communication with chaotic systems

H.J.C. Huijberts, H. Nijmeijer, R.M.A. Willems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

89 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'System identification in communication with chaotic systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen