System for semi-automated surveying of street-lighting poles from street-level panoramic images

L. Hazelhoff, I.M. Creusen, P.H.N. With, de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'System for semi-automated surveying of street-lighting poles from street-level panoramic images'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen