System, coding section, arrangement, coding apparatus, and method

F.M.J. Willems (Uitvinder), T.J. Tjalkens (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
OctrooinummerUS6150966
StatusGepubliceerd - 21 nov 2000

Citeer dit