System and receiver design for two-dimensional optical storage

A.H.J. Immink

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

506 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Bergmans, Jan W.M., Promotor
  • Conway, T., Co-Promotor, Externe Persoon
  • Coene, Wim, Co-Promotor
Datum van toekenning15 nov 2005
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1773-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit