System and network constrained scalable video compression

M. Schaar, van der

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

266 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • de With, Peter H.N., Promotor
  • Biemond, J., Promotor
Datum van toekenning19 dec 2001
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit

Schaar, van der, M. (2001). System and network constrained scalable video compression. Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR554066