System and method for slow wave sleep detection

P.M. Ferreira dos santos da Fonseca (Uitvinder), Xi Long (Uitvinder), N.G.P. den Teuling (Uitvinder), R. Haakma (Uitvinder), R.M. Aarts (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

15 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'System and method for slow wave sleep detection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen