System and method for obtaining vital sign related information of a living being

W. Verkruijsse (Uitvinder), G. de Haan (Uitvinder), W.A. Schlack (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

17 Downloads (Pure)

Samenvatting

The present invention relates to a device, system and method for obtaining vital sign related information of a living being. The proposed device comprises an input unit for receiving an input signal generated from light received in at least one wavelength interval reflected from a skin region of a living being, said input signal representing vital sign related information from which a vital sign of the living being can be derived, a processing unit for processing the input signal and deriving vital sign related information of said living being from said input signal, an orientation estimation unit for estimating the orientation of said skin region, and a control unit for controlling an illumination unit for illuminating said skin region with light to illuminate said skin region based on the estimated orientation of said skin region and/or for controlling said processing unit to derive vital sign related information from said input signal obtained during time intervals selected based on the estimated orientation of said skin region.

Originele taal-2Engels
OctrooinummerUS2017095170
IPCA61B 5/ 1455 A I
Prioriteitsdatum5/10/16
StatusGepubliceerd - 6 apr 2017

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'System and method for obtaining vital sign related information of a living being'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit