System and method for extracting physiological information from remotely detected electromagnetic radiation

G. de Haan (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'System and method for extracting physiological information from remotely detected electromagnetic radiation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen