System and method for cardiorespiratory sleep stage classification

Pedro Fonseca (Uitvinder), Xi Long (Uitvinder), Niek G.P. den Teuling (Uitvinder), Reinder Haakma (Uitvinder), Ronald M. Aarts (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'System and method for cardiorespiratory sleep stage classification'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen