System and Circuit Level Design for sub-mW Transceivers, Tutorial (invited)

J.D. Tang, van der, E. Lopelli

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 2005 European Conference on Circuit Theory and Design, 2005
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit