System analysis of membrane facilitated water generation from air humidity

D. Bergmair, S.J. Metz, H.C. Lange, de, A.A. Steenhoven, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'System analysis of membrane facilitated water generation from air humidity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen