Synthetic polymeric nanoparticles by nanoprecipitation

S. Hornig, T. Heinze, C.R. Becer, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

134 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synthetic polymeric nanoparticles by nanoprecipitation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen