Synthesis of stable and low-CO2 selective ε-iron carbide Fischer-Tropsch catalysts

P. Wang, W. Chen, Fu-Kuo Chiang, A.I. Dugulan, Yuanjun Song, R. Pestman, Kui Zhang, Jinsong Yao, Bo Feng, Ping Miao, Wayne Xu, E.J.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

69 Citaten (Scopus)
76 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synthesis of stable and low-CO2 selective ε-iron carbide Fischer-Tropsch catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen