Synthesis of Mealy machines using derivatives

D. Costa, J.J.M.M. Rutten, H.H. Hansen

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings 8th International Workshop on Coalgebraic Methods in Computer Science (CMCS 2006, Vienna, Austria, March 25-27, 2006)
  RedacteurenN. Ghani, J. Power
  Pagina's27-45
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2006

  Publicatie series

  NaamElectronic Notes in Theoretical Computer Science
  Volume164(1)
  ISSN van geprinte versie1571-0061

  Citeer dit