Synthesis of InSb nanowire architectures : building blocks for Majorana devices

D. Car

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

310 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctorandus in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Bakkers, Erik P.A.M., Promotor
  • Plissard, Sébastien, Co-Promotor
Datum van toekenning1 sep 2016
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4122-5
StatusGepubliceerd - 1 sep 2016

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit