Synthesis of human infant cries

P.F. Ostwald, I.H. Slis, L.F. Willems

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)109-114
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume2
  StatusGepubliceerd - 1967

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Synthesis of human infant cries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit