Synthesis of conformal and miniature antennas

H.J. Visser, J. Jonkergouw, J.C.J.M. Warnier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)145-151
Aantal pagina's7
TijdschriftNERG : Tijdschrift van het Nederlands Elektronica- en Radiogenootschap
Volume67
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit