Synthesis of BEA and ZSM-5 coatings on molybdenum sheets used as catalyst carrier in a microreactor for ethane ammoxidation

M.J.M. Mies, E.V. Rebrov, J.C. Jansen, M.H.J.M. Croon, de, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProc. EuropaCat IV
Plaats van productieAustria, Innsbruck
Pagina'sCD-ROM
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit