Synthesis of alpha-monobrominated pyrrole derivatives

L. Groenendaal, M.E. Loo, van, J.A.J.M. Vekemans, E.W. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
49 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synthesis of alpha-monobrominated pyrrole derivatives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen