Synthesis of 2-[2-aryl-2-(p-toluenesulfonyl)ethyl]-1,3-dioxolanes

C.G.M. Janssen, P.M. Lier, van, H.M. Buck, E.F. Godefroi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4199-4202
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Organic Chemistry
Volume44
Nummer van het tijdschrift23
DOI's
StatusGepubliceerd - 1979

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synthesis of 2-[2-aryl-2-(p-toluenesulfonyl)ethyl]-1,3-dioxolanes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit