Synthesis of 1,5-cyclodienes. Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel as an alternative for Ni(CO)4 in intramolecular coupling reactions

P.J.M. Reijnders, J.F. Blankert, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synthesis of 1,5-cyclodienes. Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel as an alternative for Ni(CO)4 in intramolecular coupling reactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry